OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Uvjeti prodaje putem internetske trgovine www.aloxxi.com.hr

Informacije o pružatelju usluge

E-mail web-trgovine: info@aloxxi.com.hr

Frizerski studio Valentina, obrt za usluge i trgovinu vl. Valentina Tudjman, Bisačka 10, Zagreb, upisan u Obrtni registar 04.11.2003., MBO: 92153615, osobni identifikacijski broj (OIB): 17276530286.

Račun u Raiffeisen banci IBAN: HR2124840081101932193

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19), glava III. – Ugovor sklopljen na daljinu, od članka 57. do članka 79.

  1. Prodavatelj – Frizerski studio Valentina, obrt za usluge i trgovinu, vl. Valentina Tudjman, Bisačka 10, Zagreb, OIB: 17276530286.
  2. www.aloxxi.com.hr   – web stranica uključivo sa svim podstranicama ( u daljnjem tekstu web trgovina Aloxxi Croatia ili Aloxxi Croatia ) u vlasništvu je Prodavatelja koja sadrži informacije o proizvodima te služi kao elektroničko prodajno mjesto – web shop
  3. Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda upisala svoje podatke za narudžbu te naručila proizvod
  4. Korisnik – svaka osoba koja se web stranicom  Aloxxi Croatia  koristi u svrhu dobivanja informacija o sadržaju i/ili ostvarivanju kupnje prikazanih proizvoda  
 • Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem web trgovine Aloxxi Croatia
 1. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na web trgovini Aloxxi Croatia koje je moguće kupiti putem web trgovine.

Opće odredbe uvjeta prodaje

 1. Nositelj svih prava na internetskoj stranici www.aloxxi.com.hr uključujući i podstranice je Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman. Smatra se da su potrošači korištenjem usluge web trgovine Aloxxi Croatia uključujući i podstanice u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koje se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Aloxxi Croatia te na prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i web trgovine Aloxxi Croatia . Oni se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načine plaćanja, jamstva, reklamacije i povrate, dostave, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje web trgovine Aloxxi Croatia  i online kupnje. Frizerski studio Valentina, obrt za usluge i trgovinu, vl. Valentina Tudjman zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te ih može promijeniti bez prethodne najave. Sve eventualne promjene primijenit će se na uporabu stranice Aloxxi Croatia.
 3. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je u trenutku narudžbe proizvoda.
 4. Dostava i poštarina za proizvode naručene putem web stranice Aloxxi Croatia za područje Republike Hrvatske kao i za područje izvan Republike Hrvatske, naplatiti će se prema redovnim cjeniku nosioca poštanskih usluga.
 5. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe Ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod na web-trgovini Aloxxi Croatia, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj je osoba kojoj se proizvod isporučuje, a može biti ista ili različita od osobe Kupca. Ako su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca.
 6. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje, Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate zapreke za naručivanje i kupnju proizvoda od Frizerskog studia Valentina, obrta za usluge i trgovinu, vl. Valentina Tudjman tj. za kupnju na web-trgovini Aloxxi Croatia. Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman  sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza. Prihvaćanjem općih uvjeta prodaje Kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem web trgovine. Korištenjem usluga web-trgovine Frizerskog studia Valentina, obrta za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman prihvaćate ove uvjete prodaje.

Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web trgovine te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira predviđene namjene.

 • Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene, druge podatke vezane uz web trgovinu kao i sav ostali sadržaj stranice Aloxxi Croatia zbog čega su korisnici dužni prilikom svakog posjeta web stranici pregledati njezin sadržaj. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na internetskoj stranici Aloxxi Croatia. 
 • Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira predviđene namjene.
 • Prodavatelj se potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na stranici Aloxxi Croatia. Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljeni prema informacijama dobivenima od proizvođača.

Web-trgovina – sklapanje i raskid ugovora o prodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti kupnjom proizvoda na stranici Aloxxi Croatia. Kupac svojim zaključivanjem narudžbe prihvaća Uvjete, čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavatelja, a prema uvjetima prodaje navedenima u ovim Uvjetima.
 2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora jest kupnja odabranog proizvoda web trgovine Aloxxi Croatia uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internetske narudžbe na web trgovini.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). 
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na stranici Aloxxi Croatia, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja koje kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda nije riječ o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani u web trgovini Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl.
 5. Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u košaricu klikom na ikonu „košarica“. Ako kupac izvrši kupnju proizvoda koji je u međuvremenu prodan, tada će prodavatelj kontaktirati kupca radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda ili isporuka proizvoda iste vrste kada ga prodavatelj pribavi od svojih dobavljača).
 6. U „košarici“ se nalaze svi proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju s cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom. Ako kupac želi nastaviti kupnju, odabrat će ikonu „kupi“, a sustav će ga dalje automatski voditi do „narudžbe“, gdje je potrebno popuniti podatke, adresu dostave proizvoda, potvrditi ili eventualno izmijeniti dostavu računa i odabir načina plaćanja (virmansko plaćanje ili plaćanje kreditnom karticom). U procesu kupnje trošak poštarine bit će prikazan u košarici. Detalji računa mogu se promijeniti ovisno o tome prima li račun fizička ili pravna osoba. Ako račun prima pravna osoba, kupac treba unijeti sve tražene podatke.
 7. U „potvrdi narudžbe“ nalaze se podaci o kupljenim proizvodima, broju narudžbe, datumu narudžbe, plaćanju, cijeni dostave kao i obavijest o vremenskom trajanju dostave naručenih proizvoda. Proizvod se smatra naručenim i narudžba zaprimljena kada kupac izvrši cijeli postupak narudžbe.

Cijena

Cijene su proizvoda u web trgovini izražene su bez PDV-a. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatskoj kuni (kn) kao i u eurima (EUR). Cijena je ista za sve načine plaćanja. 

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene proizvoda bez prethodne obavijesti. Također, prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja.

Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, sva naručena roba bit će isporučena po cijenama koje su vrijedile pri izradi ponude.

Reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Frizerskom studiu Valentina, obrtu za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman i to e-mailom na adresu info@aloxxi.com.hr ili pismeno na adresu Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman, Bisačka 10, 10 000 Zagreb.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima pogrešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.

Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu te je kupac dužan usporediti primljene artikle s naručenima na računu. Ako nešto nedostaje ili je proizvod oštećen, kupac je to dužan prijaviti Frizerskom studiu Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman.

Proizvod zajedno s izvornim računom kupac mora vratiti neoštećen u originalnom pakiranju i u neizmijenjenoj količini s pisanom reklamacijom koja mora sadržavati razlog za zamjenu u roku od 8 dana od dana primitka. U suprotnom nećemo moći prihvatiti povrat. Troškove zamjene snosi Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman 

Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman nije odgovoran za eventualna oštećenja proizvoda i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (tvrtka koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Pravo na raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača te nas o tome obavijestiti na e-mail adresu info@aloxxi.com.hr ili pismeno na adresu Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman, Bisačka 10, 10 000 Zagreb u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svojem trošku vratiti proizvod neoštećen, s originalnim računom i zapakiran u originalnu ambalažu u roku od 14 dana od dana primitka robe. Novac za plaćenu robu vratit će se u roku od 8 dana od zaprimanja proizvoda od strane Prodavatelja. Trošak povrata novca tereti kupca.

U slučaju raskida ugovora kod plaćanja kreditnom karticom, kartica neće biti terećena, odnosno bit će terećena samo za dio predautoriziranog iznosa narudžbe koji se odnosi na ugovoreni iznos troškova dostave ako su za to ispunjene gore navedene pretpostavke.

U slučaju raskida ugovora pri plaćanju e-bankingom i općom uplatnicom Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman će uplaćeni iznos koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na ugovoreni iznos troškova dostave ako su za to ispunjene navedene pretpostavke.

U slučajevima iz čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na raskid ugovora.

RASKID UGOVORA O KUPNJI

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova:

U slučaju spora obavještavamo vas da se možete koristiti mehanizmima izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori).

Online rješavanje sporova:

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. veljače 2016. diljem cijelog EU sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem platforme Online Dispute Resolution za online rješavanje potrošačkih sporova.

Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta Kupac može pristupiti putem poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

To znači da problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

Autorska prava

Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman nositelj je autorskih prava ove web stranice.

Sadržaj web stranice ne smije se upotrebljavati bez dopuštenja Frizerski studio Valentina, obrt za trgovinu i usluge, vl. Valentina Tudjman ni ustupati trećim osobama.

 

U Zagrebu, 25.lipnja 2022.